ISO 9001:2015 sertifikāts
Metāla konstrukciju projektēšana un ražošana
EN 1090-1:2009 sertifikāts
Tērauda un alumīnija konstrukciju ražošana. I daļa. Atbilstības novērtēšanas prasības konstrukcijas elementiem
EN 1090-2:2018 sertifikāts
Metāla konstrukciju projektēšana un ražošana. II daļa. Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām
Speciālista sertifikāts
Vizuālās kontroles metode saskaņā ar EN ISO 9712 standartu, otrais kompetences līmenis