ISO 9001:2015 sertifikāts
Metāla konstrukciju projektēšana un ražošana
EN 1090-1:2009 sertifikāts
Tērauda un alumīnija konstrukciju ražošana. I daļa. Atbilstības novērtēšanas prasības konstrukcijas elementiem
EN 1090-2:2008 sertifikāts
Metāla konstrukciju projektēšana un ražošana. II daļa. Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām
Speciālista sertifikāts
Nesagraujošā kontrole ar magnētisko daļiņu testēšanas metodi saskaņā ar EN ISO 9712 standartu, otrais kompetences līmenis
Speciālista sertifikāts
Vizuālās kontroles metode saskaņā ar EN ISO 9712 standartu, otrais kompetences līmenis